Akademik Projeler

1- Yenilenebilir Enerjiler Geliştirme ve Test Etme Enstitüsü /Su İdaresi ve Yönetimi Enstitüsünün Kurulması.
2- Levent vadisinde bir araştırma istasyonunun kurulması.
3- Doğu lojmanlarında bir çocuk aktivite kompleksinin kurulması.
4- Futbol sahasının yeniden dizaynı: hakiki çim saha ekilmesi ve türbinin standardize edilmesi.
5- Lojman güvenliğinin Atatürk Üniversitesi örneğine göre çözülmesi.
6- Havuz bölgesine yeni bir misafirhane ve gerekli yaşam ünitelerinin kurulması.
7- Hastane ek binalarının kampüste oluşturularak doluluk oranının azaltılması.
8- Korulukta çeşitli aktivite ve istasyonların oluşturulması.
9- Batı lojmanlarındaki basket sahasının ekipman ve zemininde yenileme yapılması.
10- Aktif öğrenmeye dayalı öğretim ve gereklerine geçiş.
11- İlahiyat fakültesi önündeki etkinlik alanının hizmet verir şekilde düzenlenmesi.
12- Hastane ve öğrenci servislerinin ayrımının yapılması. Tüm araçların nizamiye gözetiminde kampusa alınması.
13- Kalegölün ucuzlaştırılarak ve servis konularak hizmetine denge getirilmesi.
14- Kalegöl’e bir gezinti gemisinin konulması.
15- Mühendislik fakültesinin uygulamaya yönelik geliştirilmesi
16- Temel bilim araştırmalarının özendirilmesi
17- Akademik bölümlere ilgili alan felsefe derslerinin konulması.
18- Ziraat fakültesince Malatya ürünleri festivali (bal, ceviz, kayısı, armut, üzüm, elma)nin düzenlenmesi.
19- Egzozundan atık atan aracın kampus içine alınmaması.
20- Üniversite etkinliklerini yayan kapalı devre bir televizyon sisteminin kurulması.
21- Her türlü ülkeden ders ve konferans verecek akademisyenlere davet.
22- Kampüsün estetik ve düzene kavuşturulması
23- Satranç, domino, dama ve fincan oyunu vb. gibi özel oyunların canlandırılması.
24- Koruluk ve yaşam alanına elektirikle çalışan ulaşım araçlarının konulması.
25- Korulukta hobi bahçelerinin oluşturulması.
26- Öğrencilerin problem çözücülüklerini ve tasarım kabiliyetlerini geliştirici uygulamalara geçiş
27- Üniversite–Şehir işbirliği için bir “Halkla İlişkiler Ofisi” nin kurulması.
28- Üniversite bürokrasisinin yatay bir düzlemde verim ve demokrasi açısından düzenlenmesi
29- Üniversitemizin ülkemizde ve dünyada önder ve saygın bir konuma kavuşturulması.
30- Mevcut konukevinin yeniden düzenlenmesi;
Yemek, kahvaltı ve dinlenme salonlarının ayrılması, ekipman ve düzeneğinin yenilenmesi.
31- Kalegöl yemek menüsünün zenginleştirilmesiYerel mutfakla birlikte Türkiye mutfağı ve bazen dünya mutfağı örneklerinin konulması.
32- Ayda 1 gün batı lojmanlarının üstünde açık bir Pazar yeri oluşturulması
. 33- Kafeteryaların daha iyi ve zengin hizmet standartlarının oluşturulması.
34- İlgili fakültelerde laboratuarların iyileştirilmesi.
35- Öğrenci başarısı için performansa dayalı değerlendirmenin de dikkate alınması.
36- Akademisyen ve öğrenciler için ödül politikalarının geliştirilmesi
37- Bölge ve komşu ülkelerle dünya üniversiteleri ile verimli ilişkilerin geliştirilmesi
38- Kampüsteki hareketliliğin gönüllü çevre polisi ve trafik polisi tarafından gözetlenmesi.
39- Çöp toplamanın modern hale getirilmesi.
40- Üniversitedeki ağaçların periyodik bakımlarının yapılması ve künyelenmesi.
41- Yeni kuş türlerinin/Bitki Türlerinin kampusta İhyası
42- Kampüs dışındaki fakülte ve yüksek okulların da aynı standartlarla geliştirilmesi.
43- Akademisyen çalışmalarına yönelik bir “Ölçme Değerlendirme ve İstatistik Merkezi”nin kurulması.
44- Üniversitedeki ve yüksek okullardaki makine ve teçhizat bakımlarının uzman ellerce periyodik bakımlarının yapılması.
45- Kampüsün hiçbir yerinde yaban görünümün ve düzensizliğin olmaması ve her yerin insan eliyle kültürlenmesi.
46- Akademisyen ve öğrencilerin teknik kişilik gelişimleri için gerekenlerin yapılması.
47- Dağ yamacında bir köpek yaşam merkezinin kurulması.
48- Yayın ve Kongre desteklerinin diğer üniversitelerle eşit düzeye getirilmesi
49- Üniversitede merkezi bir “Sanat Galerisi”nin açılması.
50- (49) Aynı binada ilgili öğretim üyesi, personel ve öğrencilerin faaliyet ve aktivite gösterebilecekleri bir “Sanatsal Hobi Merkezi”nin oluşturulması.
51- (49) Aynı binada bir “Tabiat Tarihi Müzesi”nin kurulması.
52- Üniversitede bilimsel yayım faaliyetlerinin bir düzene kavuşturulması.
53- Üniversitede bir bisiklet yolunun oluşturulması.
54- Üniversitenin üstündeki tarihi yolun bir bölümünün aslına uygun olarak canlandırılması ve aktiviteye açılması.
55- Üniversite tüm hizmet binalarının ergonomik yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması.
56- Üniversitede yürüyüş ve geziyi özendirecek düzenlemelerin yapılması.
57- Uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci değişim programların hareketlendirilmesi.
58- Malatya Valiliği ve Malatya Belediyesi ile Malatya’nın öncelik taşıyan problemlerinin tespiti. ve bu problemler üzerinde akademik aklın çalıştırılarak çözüm üretimlerinin sağlanması.
59- İnönü Üniversitesi Sportif Olta Balıkçılığı Festivalinin Düzenlenmesi.
60- Üniversitemizin temel bilim vizyonu; sürekli bir zaman içinde şimdinin güçlendirilmesi olacaktır.………………….. ve daha nice iyi olanlar…
hosting by HostEviniz