Buluş yalnızca Fen ve Teknik alanlara mahsus değildir, Sosyal alanlarda da olur. Bu bağlamda esasta laboratuarlarımız; içerisinde yaşayıp devindiğimiz doğal ve sosyal çevredir. Enstitüler ve okul laboratuarlarında da özel çalışmalar yapılabilir. Buluş Okulumuzun bazı prensip ve ilkelerini şöylece sıralamak mümkündür;

1)    Tesla ve Edison’un buluş tarzlarından, daha çok Tesla’nın buluş tarzı işletilmektedir.

2)    Hiçbir buluş çalışmamız insanlık ve doğaya zarar vermez. Bu bağlamda, fosil yakıtlar, nükleer çalışmalar, silah geliştirme faaliyetleri alanımız ve çalışmamız dışındadır.

3)    Buluş çalışmalarımız en temel de vahşi kapitalizmin “Darlaştırıp Kıymetlendirme” ilkesi yerine, hümanist görüşün “Bollaştırıp Değerlendirme” ilkesine dayalıdır. İnsanlığa fayda daima birinci plandadır.

4)    Buluş Çalışmalarımız Doğal Akla, Tanrısal Akla, Toplumsal Akla ve Bireysel Akla uygun çalışmaları içerir. Bu bakımdan çalışmalarımız Eflatun’un Düzen Fikrini gerçeklemektedir.

5)    Buluşun başlangıç noktası geçmiş, mevcut veya gelecekteki kaos/karmaşa durumunun algılanmasıdır. İkinci aşama karmaşa durumunun problemler cinsinden tanımlanmasıdır. Üçüncü aşama olasılık dâhilinde düşünme yelpazesini oldukça geniş tutarak bol miktarda ve çeşitli çözüm yollarının üretilmesidir. Dördüncü aşama olasılık-olanak karşılaştırması yaparak mümkün olanları ortaya çıkarmaktır. Beşinci olarak mümkün olanların doğal ve sosyal ortamlardaki gerçeklenebilmesi durumlarını takdir etmektir. Altıncı olarak ta geliştirilen çözümün probleme uygulanması ve gerekli çözüme ulaşılmasıdır.

6)    Çocuk, genç veya yetişkinlerin buluş çalışmalarında kanaatime göre en önemli aşama, mevcut problem durumlarını iyi bir gözlemle tespit ve sonrasında ise olasılık dâhilindeki düşünme yelpazesini oldukça geniş ve çeşitli sayılımla tutarak bu yelpazeyi ileri-geri küçük adımlarla defalarca adımlamaktır. Bu yürüme bazen iki hafta bazen iki sene veya daha fazla sürebilir.

7)    Buluş Okulumuz uluslararası bir okuldur. Silah üretmediği için herkese eşit mesafede yakındır.

8)    Buluş Okulumuz “insanlığı sev, bu sevgiyi en yakınındakinden başlat!” prensibini işe koşar.

9)    Buluş Okulumuz, doğaya, insana; doğal akla ve insan aklına uygun olmayan hiçbir şeyin Tanrısal Akla da uygun olmadığını temel ilke olarak kabul eder.

10)           “We all are childreen of Adam and Eva/Hepimiz Adem ve Havva’nın çocuklarıyız” herkese ulaştıracağımız temel mesajımızdır.

hosting by HostEviniz