21. Yüzyılda Sosyoloji ve Eğitim
Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Prof. Dr. Veysel Sönmez, Prof. Dr. Hikmet Celkan, Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Adem Solak, Yrd. Doç. Dr. Kemal Duruhan
Hegem Yayınları / Araştırma İnceleme Dizisi

Sosyoloji farklı biçimlerde düşünülebilir. En basit yolu tepeleme kitap dolu, sıra sıra dizilmiş uzun kütüphane raflarını düşünmektir. Bütün kitapların başlıklarında, alt başlıklarında ya da içindekiler listesinde sosyoloji sözcüğü yer alır. Bu kitapları ve yazarlarını düşünmek demek, sosyolojiyi bir tür kitap ciltleme geleneği olarak; bu alana yeni ayak basanların, ister uygulamacı sosyologlar olmayı isterse de yalnızca sosyolojinin sunduğu neyse onu elde etmeyi amaçlasınlar, ilk başta almaları, tüketmeleri ve sindirmeleri gerekli ciltler dolusu bilgi olarak düşünebilirsiniz. Ya da daha iyisi, sosyoloji durmak bilmeksizin yeni birilerinin girdiği bir alan olarak düşünün; sosyolojiyi canlı bir bilgi, yeni deneyimler karşısında kabul edilmiş anlatıların durmaksızın sınaması, biriktirilmiş bilgiye durmaksızın ekler yapılması ve bu süreç içinde bilginin değiştirilmesi olarak, kısaca bitmek bilmez bir faaliyet olarak düşünülebilir.

 

Felsefe Yolunda
N. Tozlu, Veysel Sönmez, Selami Sönmez, Kemal Duruhan, Adem Solak


"İyi yaşamayı sonraya bırakan, yolunda bir ırmağı ratstlayıp ta akıp gitmesini bekleyen aptala benzer; ırmak hiçbir zaman akı gitmeyecektir." (Horatius) Felsefeyi kaldırdığınız zaman geriye yapılacak tek şey kalır; aklın cenaze namazını kılmak. İnsanlığın ulaştığı medeniyit düzleminde bunu istemek için geçerli bir nedenimizin olduğunu sanmıyorum.

 

Duruhan, K. Birey Toplum Etkileşimi, 21. Yüzyılda Toplum ve Eğitim, 21 Yüzyılda Sosyoloji ve Eğitim, Ed: Adem Solak, Hegem Yayınları, ISBN 975-00442-0-7, İstanbul, 167-182 (Ekim, 2005).

Duruhan, K. 21. Yüzyılda Toplum ve Eğitim, Toplum ve Eğitim, Ed: Adem Solak, Hegem&Bilim adamı Yayınları, ISBN 975-8737-05-8, Ankara, 285-297 (Kasım, 2004).

Duruhan K. Hayat Yolunda Anlam Arayışı, Hayat Yolunda Anlam Arayışı, Ed: Adem Solak, Hegem Yayınları, ISBN 975-00442-6-6, Ankara, 265-306 (Eylül, 2006).

Duruhan, K. ve S. N. Şad, Çocuk Suçları ve Okulda Şiddet (Malatya Örneği), Eğitim ve Şiddet, Ed: Şule Erçetin, Hegem Yayınları, ISBN 975- 00442-3-1, Ankara, 275-315 (Eylül, 2006).

Duruhan, K. ve N. Mala, Türk Cumhuriyetleri Eğitim Sistemleri, Eğitim Bilimine Giriş, Ed: Şule Erçetin ve Necmettin Tozlu, Hegem Yayınları, ISBN 975-00442-5-8, Ankara, 393-410 (Eylül, 2006).

Duruhan, K. Türk Düşünürleri ve Eğitim Felsefeleri 263-308, Aktif Anlayış ve Yöntemlerle Öğrenci Yetiştirme 309-326, İlerlemeci ve Pragmatik Ekolde Amaç Süreç Değerlendirme Bütünlüğü Nur Mala ile Birlikte 327-336, İnsan Hakları Kavramı Işığında Vatandaşlık ve İyi Vatandaş Özelliklerinin İncelenmesi Nur Mala ile Birlikte 366-378, Felsefe ve Eğitim, Ed: Adem Solak, Hegem Yayınları, ISBN975-00442-1-5, Ankara, (Mart, 2006).

Duruhan, K. Türk Düşünürleri ve Eğitim Felsefeleri, Çağdaş Eğitim Akımları, Felsefe Yolunda, Ed: Adem Solak, Hegem&Bilim adamı Yayınları, ISBN 975-8737-07-4, Ankara, 177-246 (Mart, 2005).

 

hosting by HostEviniz