Site Vizyon

Bu sitenin amacı; Kemal Duruhan’ın yaşamı kolaylaştırmayı hedefleyen temel insan ihtiyaçlarına uyumlu ve çevrenin korunmasına duyarlı ürünlerin geliştirilmesi ve aynı zamanda insanlık medeniyetini orta ve uzun vadede ciddi çıkmazlara götürecek teknolojik ürünlerin düzeltilmesi faaliyetlerinin buluş, tasarım ve proje nevinden çalışmalarının sergilenmesi ve insanlığın hizmetine sunulmasıdır.
Kemal Duruhan’ın bu çalışmalarının birincil önceliği; sadece ve sadece insanlığa karşı duyulan sorumlulukların yerine getirilmesidir. Bu sorumluluklar onun Felsefe eğitimi almış olmasıyla yakından ilişkilidir. Çünkü Felsefecilerin insanlığa karşı sorumlulukları büyüktür ve Felsefeciler bu sorumluluğu her şart altında üstlenirler.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Site Vision

The purpose of this website is to exhibit and bring into the humanity’s use some of the activities, inventions, designs and projects by Kemal Duruhan which aims at developing environment-friendly products that facilitate the human life by meeting basic human needs, as well as modifying the technological products that are going to lead human civilization to serious deadlocks in middle-to-long run.

The utmost priority of Kemal Duruhan in these works is only to perform his responsibilities for humanity. These responsibilities are directly associated with his former education in philosophy, since philosophers have great responsibility towards humanity and they take this responsibility in any circumstances.

hosting by HostEviniz