3. Injections
4. Air Gas Tank

5. Injection Shelter

6. Compressed Air Adjustment Mechanism

7. Safety Cover

8. Compressed Air On/Off Lever

9. Heated Turbo Tank

10. Heated Turbo Tank Battery

11.  Dynamo Mechanism and Transmission Wires

12.  Air Gas Tank Mouth

13. Forward Gear Cover

14. Reverse Gear Cover

15. Wheel Propeller Rotating with Compressed Air

16. The Front and Rear WheelsINJECTION

1. Air Pump Handle

2. Air Pump Palette

3. Venting Hole

4. Railed Pressure Adjustment Mechanism

5. Pin


HOW DOES THE MECHANISM WORK?

Compressed air is filled in air gas tank from the compressed air adjustment mechanism in a suitable pressure and then compressed air on/off lever is opened and compressed air is filled in the heated turbo tank. The Heated turbo tank will be activated manually or automatically in order to increase the speed and/or traction force of the vehicle.

Gear cover and compressed air on/off lever work harmoniously and collaterally; for example, if it is required to increase the speed, the air suitable for the space of gear cover should enter into the air gas tank mouth in order to rotate the wheel in appropriate speed. This is only possible if the compressed air lever works harmoniously and collaterally with this action.

The moving vehicle generates electricity via a dynamo connected to rotating wheel mechanism. The generated electricity feeds the heated turbo tank and injection batteries. Injections feed the tank by sending air gas while the vehicle is moving.

This system helps to protect our world from global warming.

ENJEKSİYON DESTEKLİ HAVA BASINCI İLE ÇALIŞAN TURBOLU OTOMOBİL

1) Enjeksiyonu Çalıştıran Akülü Düzenek

2) Enjeksiyon Pompa Kolu

3) Enjeksiyonlar

4) Hava Gazı Tankı

5) Enjeksiyon Korunağı

6) Basınçlı Hava Ayar Düzeneği

7) Emniyet Kapağı

8) Basınçlı Hava Açma Kapama Kolu

9) Isıtmalı Turbo Tankı

10) Isıtmalı Turbo Tankı Aküsü

11) Dinamo Düzeneği ve İletim Telleri

12) Hava Gazı Tankı Ağzı

13) İleri Vites Kapağı

14) Geri Vites Kapağı

15) Basınçlı Hava ile Dönen Tekerlek Pervanesi/Çarkı

16)  Ön ve Arka Tekerlekler

ENJEKSİYON

1) Hava Basma Kolu

2) Hava Basma Paleti

3) Hava Alma Deliği

4) Raylı Basınç Ayar Düzeneği

5) İğne

DÜZENEĞİN ÇALIŞMASI

Basınçlı hava ayar düzeneğinden basınçlı hava, hava gazı tankına uygun basınçta doldurulduktan sonra, basınçlı hava açma kapama kolu açılarak, basınçlı hava ısıtmalı turbo tankına doldurulur. Isıtmalı turbo tankı aracın hız ve/veya çekiş gücünü artırmak için manüel veya otomatik olarak devreye sokulabilir.

Vites kapağı ile basınçlı hava açma kapama kolu birbirine uyumlu ve paralel çalışır; örneğin, hız artırılmak isteniyorsa vites kapağının açıklığına uygun havanın hava gazı tankı ağzına çarkı uygun devirde çevirebilmesi için geçişi, basınçlı hava kolunun bu eyleme uygun ve paralel çalışması ile mümkün olur.

Hareket eden araç dönen tekerlek düzeneğine bağlı dinamo vasıtası ile elektrik üretir. Üretilen elektrik ısıtmalı turbo tankı ve enjeksiyon akülerini besler. Enjeksiyonlar araç hareket ediyorken tanka hava gazı göndererek besleme yaparlar.

Bu sistem dünyamızı küresel ısınmadan korumada yardımcı olabilir.

 

hosting by HostEviniz